Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

מאפיה

מאפיה אשר ממוקמת באחד ממדינות אירופה נמצאת כרגע בהליך של כינוס נכסים יש אפשרות לרכוש את המאפייה בכללותה וכן ציוד פרטני ההתמכרות הסופית תעשה בתאריך ה 15/07/13 המאפיה הנה משוכללת ומודרנית ביותר ומצוידת במיטב התוצרת העולמית מצ"ב תמונות חלקיות . כמובן שישנה אפשרות לקבל פרטים נוספים ולבקר במאפיה אך יש לקבל החלטות אלה בהקדם מצ"ב תמונות להתרשמות רשימת מפרטים מלאה תינתן עפ"י דרישה. אנא תשובתכם המיידית

 

deutch deutch deutch deutch deutch deutch deutch