Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

ליסינג למכונות


אפשרות לקניית ציוד/מפעלים לליסינג

 

חברת דויטש הנדסת שיטות אריזה רואה את עצמה כשותפה לדרך של התעשיין וככזו היא מכירה מקרוב את קשיי התעשיין המתחיל ואת מצוקותיו.
בתור חברה ותיקה אשר מלווה וליוותה במשך כ-30 שנה עשרות ואף מאות עסקים בתחילת דרכן דרך גדילתן, נוצרה הבנה לצורך של מתן אשראי חוץ בנקאי יעיל אשר יקל על החברות לגדול ולהתפתח גם בתקופות של מחנק אשראי וירידה בהכנסות, שכן דווקא אז הצורך בייעול ובחיסכון הינו גדול אף יותר .
פעמים רבות ההשקעה בקו אוטומטי או במכונת אריזה הינה השקעה גבוהה לחברות מתחילות וחברות מסוימות מתקשות לגייס את ההון הנדרש, או לחלופין הן אינן רוצות להעמיס או להגביל את האשראי הבנקאי שלהן , לו הן זקוקות לעבודה היומיומית מול הלקוחות. המעבר לציוד אוטומטי יוצר התייעלות למפעל וחוסך בכוח אדם רב ,המשמעות הינה ירידה בהוצאות הקבועות של המפעל , שיוצר עודף תקציבי שבו ניתן לשלם את עלות הציוד בתשלום חודשי מבלי להרגיש כל שינוי בהוצאות הקבועות. ובנוסף להגדיל את תפוקת הייצור ועקב כך את ההכנסות .
בתנאים הללו התעשיין מפחית בצורה משמעותית את רמת הסיכון העסקי בה הוא נמצא, ובפעולה זו שובר את מעגל הקסמים שבו כלואים עסקים רבים מחד למפעל אין מקורות מימון עבור הכנסת הציוד בתשלום חד פעמי ומאידך הוא אינו יכול להתייעל (לחסוך את משכורות העובדים ולהגדיל את התפוקה).
לשם כך חברת דויטש יצרה קשרים ענפים עם חברות מימון חוץ בנקאיות לרכישת מפעלים , קווים ומכונות אריזה חדשות או משומשות . בדויטש ישנה אפשרות לקניית ציוד בליסינג ולשלם בתשלומים לתקופה של 5 עד שנים (בכפוף לאישור ועדת האשראי), לצד אפשרות של שכירות מיכון לפרויקטים נקודתיים לתקופות קצובות. על כן בחברתנו ניתן למצוא מימון הנותן פיתרון אידיאלי גם לחברות הבינוניות והקטנות.